Medyczne Centrum Joannitów

ratownictwo4Oferujemy kompleksową obsługę z zakresu zabezpieczeń medycznych, transportu medycznego na terenie całego kraju i Europy, opieki ratownika podczas wycieczek oraz szkoleń z pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy.

W ostatnim czasie także nasze karetki wyjeżdżają do akcji w ramach projektu "First Responder" w Lidzbarku Warmińskim. 

Jesteśmy organizacją, które niesie pomoc osobom potrzebującym, łączy nas pasja i przyjaźń. 

253262 4364531806583 471609166 n

Kontakt

Stowarzyszenie Joannici Dzieło Pomocy

ul. Ratuszowa 5

11-100 Lidzbark Warmiński

Tel: 509867410

NIP:521 330 19 75

REGON: 015799260

KRS: 0000214482

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

O/ Lidzbark Warmiński

PLN 85 2030 0045 1110 0000 0252 5910

EUR 81 2030 0045 3110 0000 0025 0660

BIC: GOPZPLPW

Medyczne Centrum Joannitów

ul. Ratuszowa 5

11-100 Lidzbark Warmiński

E-mail: mcj@joannici.org.pl

Tel: 721076147